php

utilitzem php 7 per al desenvolupament dels nostres espais interactius.

aquest és un dels llenguatges de programació més flexible, potent i d’alt rendiment que existeix, avalat com a eina de software lliure.

la principal avantatge d’aquest llenguatge és que pot funcionar en qualsevol servidor web, i la seva extensa comunitat de desenvolupament ofereix una gran seguretat per mantenir-se en el futur.

un cop finalitzat el projecte, el còdi font quedarà obert i a disposició de l’empresa sol·licitant.

php mysql

un gestor de base de dades relacional, és l’aliança perfecte per al PHP.

nosaltres utilitzem MySql 8, aquesta eina és gratuïta, i la més popular de les que existeixen al mercat, actualment és propietat de l’empresa oracle.

és un sistema molt ràpid de lectura d’informació, mitjançant un motor no transaccional MyIsam.

està contrastat el seu alt nivell de seguretat, mitjançant verificació basada en host, el tràfic de claus es realitza de forma xifrada en el moment de connectar amb el servidor.